[ MEDIATOR TUSSEN

LETTER & LEVEN ]

Welkom in mijn wereld die Voordegedichten heet. Van ondernemer, mediator en schrijver ben ik al jarenlang aan het veranderen in een schrijver, mediator en ondernemer.

De gevolgen van die omkering zijn voor mij soms adembenemend. Mijn nieuwe rol als mediator tussen letter en leven heeft zich intussen al vertaald in drie poëziebundels: er staan er nog vier in het voorportaal binnen de Voordegedichten-cyclus.

 

[ MEDIATOR TUSSEN

LETTER & LEVEN ]

Welkom in mijn wereld die Voordegedichten heet. Van ondernemer, mediator en schrijver ben ik al jarenlang aan het veranderen in een schrijver, mediator en ondernemer.

De gevolgen van die omkering zijn voor mij soms adembenemend. Mijn nieuwe rol als mediator tussen letter en leven heeft zich intussen al vertaald in drie poëziebundels: er staan er nog vier in het voorportaal binnen de Voordegedichten-cyclus.

 

[ NIEUWE DINGEN

UIT NIETS ]

Ik woon en werk afwisselend in den bosch en Estepona, een stad in het zuiden van Spanje. Ik ben jurist en taalpsycholoog en, zoals gezegd, ondermeer ondernemer (oprichter, eigenaar en directeur van www.merlijngroep.nl), mediator en schrijver. Het liefst ben ik een zo groot mogelijk deel van mijn leven bezig met het maken van nieuwe dingen uit niets. Vluchtigheid ligt altijd op de loer. Als die samenvalt met ontroering ontstaat er een gedicht.

Dick Bonenkamp – Schrijver/ Dichter

Hoe ik de gevoelens van warmte, verbazing, ontroering, tijdelijkheid en vaak machteloze liefde nu precies combineer met een zakelijke passie voor conflict, het ontstaan ervan en het (weer) bij elkaar brengen van mensen weet ik zelf ook niet. Van ondernemer, mediator en schrijver ben ik al jarenlang aan het veranderen in een schrijver, mediator en ondernemer.

De gevolgen van die omkering zijn voor mij soms adembenemend.

Ik wens je leesplezier met ‘Voor de liefde’ en een kleine bijdrage aan je eigen liefdes. 

 

Hoe ik de gevoelens van warmte, verbazing, ontroering, tijdelijkheid en vaak machteloze liefde nu precies combineer met een zakelijke passie voor conflict, het ontstaan ervan en het (weer) bij elkaar brengen van mensen weet ik zelf ook niet. Van ondernemer, mediator en schrijver ben ik al jarenlang aan het veranderen in een schrijver, mediator en ondernemer.

De gevolgen van die omkering zijn voor mij soms adembenemend.

Ik wens je leesplezier met ‘Voor de liefde’ en een kleine bijdrage aan je eigen liefdes. 

 

[ zevencyclus ]

Voordegedichten.nl is mijn cyclus van zeven poëziebundels die het gehele menselijke bestaan omspant. Daarvan zijn intussen drie titels gepubliceerd: ‘Voor de liefde’ (2e druk), ‘Voor het leven’ en ‘Voor de lente’. In voorbereiding heb ik de volgende titels: ‘Voor het licht’ (verwacht: najaar 2019), ‘Voor de aarde’, ‘Voor het vuur’ en ‘Voor het water’.

[ inhoud & vorm ]

In poëzie die het hoofd raakt en het hart beroert vallen inhoud en vorm voor mij samen. Ik heb mijn bundels daarom ook met de grootst mogelijke zorg laten vormgeven en uitvoeren. Voordegedichten-boeken zijn daarom stuk voor stuk kleine juweeltjes die zich uitstekend lenen voor een persoonlijk cadeau Aan jezelf Of aan iemand die je liefhebt.

Hardcover: genaaid, gebonden met goudkleurig leeslint

136 pagina’s binnenwerk op 90 gr. Biotop

Formaat: 140×260 mm staand

ISBN: 978-90-829310-0-6

‘Voor de liefde’ is Dick Bonenkamps alom geprezen debuut als dichter. De enthousiaste ontvangst heeft geleid tot deze tweede druk, in een geheel vernieuwde vormgeving binnen de reeks ‘voordegedichten.nl’. In deze cyclus laat Bonenkamp de lezers kennismaken met zijn indringende verkenningen van ons wonderlijke bestaan, waarin wij – om leentjebuur te spelen bij Lucebert – slechts een kruimel zijn op de rok van het universum. Geen betekenisloze kruimel trouwens: in Bonenkamps eigen, poëtische universum schuilt schoonheid in vergankelijkheid, verlies en afscheid.

Zijn poëzie is gevat in een ogenschijnlijke en verleidelijke eenvoud die beurtelings vorm geeft aan weemoed en verbazing over de korte tijd die je als mens hebt voordat je weer ‘uit de tijd gaat’ en ons dwingt om het hier en nu, en de mensen die we liefhebben, in volle overtuiging te omarmen.

 

Prijs: € 19,50

• GRATIS Verzending!

• Levering binnen 7 werkdagen

‘Voor het leven’ is na Dick Bonenkamps alom geprezen en intussen herdrukte poëziedebuut ‘Voor de liefde’ opnieuw een zeer overtuigende ode aan het leven dat zonder liefde onleefbaar is. Ook al is die liefde in Bonenkamps universum vaak ondoorgrondelijk, onbereikbaar en dubbelzinnig. In poëzie die meandert door schijnbare eenvoud, weet deze dichter steeds nieuwe lagen aan te boren van warmte, verbazing, ontroering en machteloosheid. Hij betoont zich daarin een nauwkeurige, menselijke seismograaf van alle vormen van schoonheid, die ook schuilen in pijn en verdriet om mensen en dingen die buiten de tijd zijn gegaan.

Dat maakt ‘Voor het leven’ een dichtbundel die uitnodigt om vele malen herlezen te worden, waardoor zijn klare kern zich steeds meer prijsgeeft.

 

Prijs: € 19,50

• GRATIS Verzending!

• Levering binnen 7 werkdagen

Hardcover: genaaid, gebonden met goudkleurig leeslint

120 pagina’s binnenwerk op 90 gr. Biotop

Formaat: 140×260 mm staand

ISBN: 978-90-829310-2-0

Hardcover: genaaid, gebonden met goudkleurig leeslint

112 pagina’s binnenwerk op 90 gr. Biotop

Formaat: 140×260 mm staand

ISBN: 978-90-829310-9-9

‘Voor de lente’ is na Dick Bonenkamps alom geprezen ‘Voor de liefde’ en ‘Voor het leven’ de derde bundel in de serie ‘voordegedichten.nl’. Het is opnieuw een zeer indringende verkenning van ons wonderlijke bestaan, dat zonder liefdes en lentes lelijk en onleefbaar is. In Bonenkamps poëtische universum zijn rozengeur en maneschijn echter zelden binnen handbereik, want de liefde voor de ander is vaak ondoorgrondelijk, onvoorspelbaar en uiteindelijk eindig in het hier en nu. Maar ook in pijn, twijfel, wanhoop en vergankelijkheid schuilt een pure schoonheid, die tot verbazing, ontroering en hoop leidt.

De taal en het ritme van Bonenkamps gedichten sluiten daar met hun ogenschijnlijke en verleidelijke eenvoud naadloos op aan.  Dat maakt ‘Voor de lente’, net als zijn voorgangers ‘Voor de liefde’ en ‘Voor het leven’, een dichtbundel die je uitdaagt om steeds nieuwe lagen te ontdekken.

Prijs: € 19,50

• GRATIS Verzending!

• Levering binnen 7 werkdagen

‘Voor het licht’ is na Dick Bonenkamps alom geprezen ‘Voor de liefde’, ‘Voor het leven’ en ‘Voor de lente’ intussen al de vierde bundel in de serie ‘voordegedichten.nl’. In deze cyclus bouwt Bonenkamp geconcentreerd aan zijn poëtische magnum opus waarin hij – zoals een elementair deeltje gebonden aan de atoomkern – steeds dichter rond de nucleus van ons leven lijkt te draaien, in verzen die langzaamaan alle ballast overboord gooien om maar dieper tot die kern te geraken. In ‘Voor het licht’, niet toevallig opgedragen aan zijn gestorven ouders en zuster, is Bonenkamp behalve een begenadigd observator van mens en natuur ook een soms genadeloze scherprechter van zijn eigen feilbaarheid. Die rol dwingt respect af en leidt de lezer onwillekeurig tot dezelfde confronterende introspectie, die in ‘Voor het licht’ vorm heeft gekregen in verzen die lang blijven naijlen.

Prijs: € 19,50

• GRATIS Verzending!

• Levering binnen 7 werkdagen

Hardcover: genaaid, gebonden met goudkleurig leeslint

127 pagina’s binnenwerk op 90 gr. Biotop

Formaat: 140×260 mm staand

ISBN: 978-90-829310-1-3

Hardcover: genaaid, gebonden met goudkleurig leeslint

115 pagina’s binnenwerk op 90 gr. Biotop

Formaat: 140×260 mm staand

ISBN: 978-90-829310-3-7

‘Voor de aarde’ is na Dick Bonenkamps ‘Voor de liefde’, ‘Voor het leven’, ‘Voor de lente’ en ‘Voor het licht’ intussen al de vijfde bundel in de overkoepelende reeks ‘voordegedichten.nl’. De dichter bouwt hiermee gestaag aan een hecht oeuvre dat zich kenmerkt door poëzie waarin hij zich steeds verder bloot geeft en de lezer meeneemt in zijn wereld waarin alleen echte (‘hoge’) liefde tussen mensen verweer heeft tegen de onverbiddelijke eindigheid van ons aardse bestaan. Maar het is geen zoetgevooisde romantiek die Bonenkamp met de lezer deelt: eerder een worsteling, waarin melancholie, woede, berusting en humor elkaar veelvuldig afwisselen. Dat maakt dat ‘Voor de aarde’ – net als in de voorgaande bundels –  ook nu weer een onmiskenbare metafysische onderstroom heeft die schijnbaar achteloos onder de gang der aardse dingen door de regels heen opwelt. Het resultaat is zowel beklemmend als ontroerend tegelijkertijd. 

Prijs: € 19,50

• GRATIS Verzending!

• Levering binnen 7 werkdagen

‘Voor het vuur’ is de zesde bundel in Dick Bonenkamps overkoepelende poëziereeks ‘voordegedichten.nl’. De dichter bouwt met ‘Voor het vuur’ aan een oeuvre waarin de actualiteit (zie ‘Coronareces’) soms doorschemert, maar nooit de onderliggende thema’s voor de voeten loopt. Het (on)vermogen tot liefde tussen mensen, de natuur en de altijd doorstromende rivier die het leven is (de bundel is opgedragen is aan zijn eerste kleinkind), beschrijft Bonenkamp in verzen die alle gevoelsregisters bedienen: van kalme introspectie, tot woede, humor en berusting. Het eindresultaat is zowel beklemmend als bevrijdend. Poëzie die rijk en raak is. Met gebeeldhouwde zinnen die de lezer nog lang achtervolgen. Opnieuw een meesterproef.

Prijs: € 19,50

• GRATIS Verzending!

• Levering binnen 7 werkdagen

Hardcover: genaaid, gebonden met goudkleurig leeslint

124 pagina’s binnenwerk op 90 gr. Biotop

Formaat: 140×260 mm staand

ISBN: 978-90-829310-4-4

Hardcover: genaaid, gebonden met goudkleurig leeslint

115 pagina’s binnenwerk op 90 gr. Biotop

Formaat: 140×260 mm staand

ISBN: 978-90-829310-5-1

‘Voor het water’ is intussen al de zevende bundel in Dick Bonenkamps overkoepelende poëziereeks ‘voordegedichten.nl’, maar van enige sleet is hoegenaamd geen sprake. Integendeel: Bonenkamps verzen lijken met elke editie van zijn magnum opus juist aan diepte en zeggingskracht te winnen. De liefde, en het vaak wrede onvermogen daartoe, behoudt een centrale plaats in zijn oeuvre: het is zowel de drijvend blijvende als vluchtig splijtende kracht achter het leven, waarin de dichter zich met bevrijdende én beklemmende regels vast klauwt. Het is een poëtische paradox van eeuwigheid en even die in deze bundel ook weer razend knap wordt opgelost. Gedichten die rijk en raak zijn. Met zinnen en beelden die de lezer nog lang achtervolgen.

Prijs: € 19,50

• GRATIS Verzending!

• Levering binnen 7 werkdagen

‘Voor de liefde’ is Dick Bonenkamps alom geprezen debuut als dichter. De enthousiaste ontvangst heeft geleid tot deze tweede druk, in een geheel vernieuwde vormgeving binnen de reeks ‘voordegedichten.nl’. In deze cyclus laat Bonenkamp de lezers kennismaken met zijn indringende verkenningen van ons wonderlijke bestaan, waarin wij – om leentjebuur te spelen bij Lucebert – slechts een kruimel zijn op de rok van het universum. Geen betekenisloze kruimel trouwens: in Bonenkamps eigen, poëtische universum schuilt schoonheid in vergankelijkheid, verlies en afscheid.

Zijn poëzie is gevat in een ogenschijnlijke en verleidelijke eenvoud die beurtelings vorm geeft aan weemoed en verbazing over de korte tijd die je als mens hebt voordat je weer ‘uit de tijd gaat’ en ons dwingt om het hier en nu, en de mensen die we liefhebben, in volle overtuiging te omarmen.

 

Prijs: € 19,50

• GRATIS Verzending!

• Levering binnen 7 werkdagen

Hardcover: genaaid, gebonden met goudkleurig leeslint

136 pagina’s binnenwerk op 90 gr. Biotop

Formaat: 140×260 mm staand

ISBN: 978-90-829310-0-6

‘Voor het leven’ is na Dick Bonenkamps alom geprezen en intussen herdrukte poëziedebuut ‘Voor de liefde’ opnieuw een zeer overtuigende ode aan het leven dat zonder liefde onleefbaar is. Ook al is die liefde in Bonenkamps universum vaak ondoorgrondelijk, onbereikbaar en dubbelzinnig. In poëzie die meandert door schijnbare eenvoud, weet deze dichter steeds nieuwe lagen aan te boren van warmte, verbazing, ontroering en machteloosheid. Hij betoont zich daarin een nauwkeurige, menselijke seismograaf van alle vormen van schoonheid, die ook schuilen in pijn en verdriet om mensen en dingen die buiten de tijd zijn gegaan.

Dat maakt ‘Voor het leven’ een dichtbundel die uitnodigt om vele malen herlezen te worden, waardoor zijn klare kern zich steeds meer prijsgeeft.

Prijs: € 19,50

• GRATIS Verzending!

• Levering binnen 7 werkdagen

Hardcover: genaaid, gebonden met goudkleurig leeslint

120 pagina’s binnenwerk op 90 gr. Biotop

Formaat: 140×260 mm staand

ISBN: 978-90-829310-2-0

‘Voor de lente’ is na Dick Bonenkamps alom geprezen ‘Voor de liefde’ en ‘Voor het leven’ de derde bundel in de serie ‘voordegedichten.nl’. Het is opnieuw een zeer indringende verkenning van ons wonderlijke bestaan, dat zonder liefdes en lentes lelijk en onleefbaar is. In Bonenkamps poëtische universum zijn rozengeur en maneschijn echter zelden binnen handbereik, want de liefde voor de ander is vaak ondoorgrondelijk, onvoorspelbaar en uiteindelijk eindig in het hier en nu. Maar ook in pijn, twijfel, wanhoop en vergankelijkheid schuilt een pure schoonheid, die tot verbazing, ontroering en hoop leidt.

De taal en het ritme van Bonenkamps gedichten sluiten daar met hun ogenschijnlijke en verleidelijke eenvoud naadloos op aan.  Dat maakt ‘Voor de lente’, net als zijn voorgangers ‘Voor de liefde’ en ‘Voor het leven’, een dichtbundel die je uitdaagt om steeds nieuwe lagen te ontdekken.

Prijs: € 19,50

• GRATIS Verzending!

• Levering binnen 7 werkdagen

Hardcover: genaaid, gebonden met goudkleurig leeslint

112 pagina’s binnenwerk op 90 gr. Biotop

Formaat: 140×260 mm staand

ISBN: 978-90-829310-9-9

‘Voor het licht’ is na Dick Bonenkamps alom geprezen ‘Voor de liefde’, ‘Voor het leven’ en ‘Voor de lente’ intussen al de vierde bundel in de serie ‘voordegedichten.nl’. In deze cyclus bouwt Bonenkamp geconcentreerd aan zijn poëtische magnum opus waarin hij – zoals een elementair deeltje gebonden aan de atoomkern – steeds dichter rond de nucleus van ons leven lijkt te draaien, in verzen die langzaamaan alle ballast overboord gooien om maar dieper tot die kern te geraken. In ‘Voor het licht’, niet toevallig opgedragen aan zijn gestorven ouders en zuster, is Bonenkamp behalve een begenadigd observator van mens en natuur ook een soms genadeloze scherprechter van zijn eigen feilbaarheid. Die rol dwingt respect af en leidt de lezer onwillekeurig tot dezelfde confronterende introspectie, die in ‘Voor het licht’ vorm heeft gekregen in verzen die lang blijven naijlen.     

Prijs: € 19,50

• GRATIS Verzending!

• Levering binnen 7 werkdagen

Hardcover: genaaid, gebonden met goudkleurig leeslint

127 pagina’s binnenwerk op 90 gr. Biotop

Formaat: 140×260 mm staand

ISBN: 978-90-829310-1-3

‘Voor de aarde’ is na Dick Bonenkamps ‘Voor de liefde’, ‘Voor het leven’, ‘Voor de lente’ en ‘Voor het licht’ intussen al de vijfde bundel in de overkoepelende reeks ‘voordegedichten.nl’. De dichter bouwt hiermee gestaag aan een hecht oeuvre dat zich kenmerkt door poëzie waarin hij zich steeds verder bloot geeft en de lezer meeneemt in zijn wereld waarin alleen echte (‘hoge’) liefde tussen mensen verweer heeft tegen de onverbiddelijke eindigheid van ons aardse bestaan. Maar het is geen zoetgevooisde romantiek die Bonenkamp met de lezer deelt: eerder een worsteling, waarin melancholie, woede, berusting en humor elkaar veelvuldig afwisselen. Dat maakt dat ‘Voor de aarde’ – net als in de voorgaande bundels –  ook nu weer een onmiskenbare metafysische onderstroom heeft die schijnbaar achteloos onder de gang der aardse dingen door de regels heen opwelt. Het resultaat is zowel beklemmend als ontroerend tegelijkertijd. 

Prijs: € 19,50

• GRATIS Verzending!

• Levering binnen 7 werkdagen

Hardcover: genaaid, gebonden met goudkleurig leeslint

115 pagina’s binnenwerk op 90 gr. Biotop

Formaat: 140×260 mm staand

ISBN: 978-90-829310-3-7

‘Voor het vuur’ is de zesde bundel in Dick Bonenkamps overkoepelende poëziereeks ‘voordegedichten.nl’. De dichter bouwt met ‘Voor het vuur’ aan een oeuvre waarin de actualiteit (zie ‘Coronareces’) soms doorschemert, maar nooit de onderliggende thema’s voor de voeten loopt. Het (on)vermogen tot liefde tussen mensen, de natuur en de altijd doorstromende rivier die het leven is (de bundel is opgedragen is aan zijn eerste kleinkind), beschrijft Bonenkamp in verzen die alle gevoelsregisters bedienen: van kalme introspectie, tot woede, humor en berusting. Het eindresultaat is zowel beklemmend als bevrijdend. Poëzie die rijk en raak is. Met gebeeldhouwde zinnen die de lezer nog lang achtervolgen. Opnieuw een meesterproef.

Prijs: € 19,50

• GRATIS Verzending!

• Levering binnen 7 werkdagen

Hardcover: genaaid, gebonden met goudkleurig leeslint

124 pagina’s binnenwerk op 90 gr. Biotop

Formaat: 140×260 mm staand

ISBN: 978-90-829310-4-4

‘Voor het water’ is intussen al de zevende bundel in Dick Bonenkamps overkoepelende poëziereeks ‘voordegedichten.nl’, maar van enige sleet is hoegenaamd geen sprake. Integendeel: Bonenkamps verzen lijken met elke editie van zijn magnum opus juist aan diepte en zeggingskracht te winnen. De liefde, en het vaak wrede onvermogen daartoe, behoudt een centrale plaats in zijn oeuvre: het is zowel de drijvend blijvende als vluchtig splijtende kracht achter het leven, waarin de dichter zich met bevrijdende én beklemmende regels vast klauwt. Het is een poëtische paradox van eeuwigheid en even die in deze bundel ook weer razend knap wordt opgelost. Gedichten die rijk en raak zijn. Met zinnen en beelden die de lezer nog lang achtervolgen.

Prijs: € 19,50

• GRATIS Verzending!

• Levering binnen 7 werkdagen

Hardcover: genaaid, gebonden met goudkleurig leeslint

124 pagina’s binnenwerk op 90 gr. Biotop

Formaat: 140×260 mm staand

ISBN: 978-90-829310-5-1

[ DICHTER BIJ HET BEELD ]

Volg mij ook op mijn Instagram-account: voordegedichten Mijn boeken zijn binnenkort ook als e-pub-uitgave verkrijgbaar om te lezen op e-reader of telefoon.

colofon

 

Auteur: Dick H.J. Bonenkamp

Eindredacteur & uitgever: De Kopijmeester | Edwin Venema

Vormgeving: André Weigand (Inkvisible)

Coverconcept & webdesign: Pascal Theune (Pixel Designs)

Foto’s auteur: Demooilichterij | Edwin Venema

Druk: Ipskamp Printing

Copyright 2019 by Dick H. J. Bonenkamp, Nuland

Contact

073 - 53 23 582

06 - 54 28 24 89

 

ADRES

Veemarktkade 8

5222 AE Den Bosch